wpaa0b21b6.png
wp30c56b31.png
Vogelbeschermingswacht Noord-Veluwe
wpbff3f926.png
wp85c85d1a.png
wpafc5f9c2.png
Op deze prachtige voorjaarsdag verzamelen zich in Harderwijk 8 deelnemers voor de excursie naar het eilandje Tiengemeten, in het Haringvliet. De heenreis verloopt voorspoedig en ruim voor vertrek van het pontje van 10.00 uur arriveren we in het haventje van Nieuwendijk. Nabij deze plek is een leuk plasdras gebiedje (foto boven), waar de eerste vogelsoorten van de dag worden genoteerd. Onder hen een Lepelaar, zingende Rietzangers en enkele eenden waaronder Slobeend.
Deelnemers excursie (8); Louw den Besten, Aad Bijl, Petra Baljeu, Fiet van Beek, Alfred Valstar, Poul Hulzink (introducé), Henri Heussen & Benno van den Hoek .
Terug naar fotopagina
Op het veerpont ontmoeten we onze gids van Natuurmonumenten, Rob Burgmans, die ons tot het middaguur over het eiland zal leiden. Aan het begin van de wandeling geeft hij enige uitleg over de omvorming van het eiland, dat enkele jaren geleden als landbouwgebied is ‘teruggegeven aan de natuur’. Omdat op een flink deel van het eiland nu een nat biotoop is ontstaan, is het erg aantrekkelijk geworden voor allerlei soorten watervogels en steltlopers.
Een aantal gebouwen op het eiland hebben een nieuwe functie gekregen door inpassing van een bezoekerscentrum of een museum. Andere gebouwen staan er verlaten en vervallen bij (foto boven). De grote vogelrijkdom op het middengedeelte van het eiland blijkt als we via het verharde fietspad richting de punt van het eiland lopen. In dit gedeelte zijn de contouren van het vroegere eiland soms nog goed zichtbaar, zoals het stelsel van sloten (foto onder). Soorten als Kluut, Zwarte ruiter, Bontbekplevier, Bonte strandloper en diverse soorten eenden en ganzen wordt ook al snel op het lijstje bijgeschreven.
Ondanks de vurige hoop van onze gids om de al eerder waargenomen Steltkluten ook vandaag te spotten, zien we de vogels niet. Desondanks nemen we rond 12.00 uur afscheid van hem en vervolgen we onze weg. Nabij één van de uitkijkpunten van het eiland wordt een lunchpauze ingelast. Daarna volgen we de dijk langs de zuidkant van het eiland, met mooi zicht naar beide kanten en opnieuw veel vogels. Leuke soorten zijn Kleine zilverreiger, Dwergstern, Temminck strandloper en zelfs Drieteenstrandloper.
wp1063f1f6_0f.jpg
B. van den Hoek ©
wp9f95f424_0f.jpg
B. van den Hoek ©
wpb32bc475_0f.jpg
B. van den Hoek ©
wp387b3935_0f.jpg
B. van den Hoek ©
wpfbc0c609_0f.jpg
B. van den Hoek ©
wpea5aa97f_0f.jpg
B. van den Hoek ©
wp3267ead1_0f.jpg
B. van den Hoek ©
wpf40d9b84_0f.jpg
B. van den Hoek ©
wpc0326916_0f.jpg
B. van den Hoek ©
wp6442eeef_0f.jpg
B. van den Hoek ©
wpae759789_0f.jpg
A. Bijl ©
wp43ae81e6_0f.jpg
B. van den Hoek ©
wp8c01946e_0f.jpg
B. van den Hoek ©
wp60e7daf4_0f.jpg
F. van Beek ©
wpa426b7e6_0f.jpg
A. Bijl ©
wpeda8c7c1_0f.jpg
A. Bijl ©
Na een flinke wandeling en een welverdiende rustpauze wordt er overlegd voor het vervolg van de middag. Gekozen wordt voor een bezoek aan het gebied De Zouweboezem (langs de A27 nabij Vianen) boven een verlenging van de wandeling over het mooie eiland. Onderweg naar het veer van 15.00 uur komen we in een sloot nog een foeragerende Kleine zilverreiger tegen (foto onder). Vanaf het veerpont zien we nog 2 vrouwtjes van de Middelste zaagbek, ten teken dat we niet ver van het zoutige milieu zitten.
De Zouweboezem staat vooral bekend om de behoorlijke kolonie Purperreigers die hier jaarlijks broeden. We zien een paar vogels mooi langsvliegen of in de verte het gebied verlaten. In het gebied, bestaande uit flinke rietlanden en stukken open water, broeden ook andere mooie soorten, zoals de Zwarte stern en de Bosrietzanger, die zich ook prominent laat horen. De dag wordt afgesloten met een totaal van 71 soorten en met een voldaan gevoel keren we aan het begin van de avond terug in Harderwijk.
wp24c44058_0f.jpg
F. van Beek ©
beats by dre black friday black infrared 6s beats by dre black friday lululemon cyber monday michael kors outlet grey toe 13s beats by dre black friday jordan 11 legend blue grey toe 13s north face cyber monday legend blue 11s jordan 6 black infrared jordan 13 barons barons 13s uggs black friday uggs black friday black infrared 6s lululemon cyber monday uggs cyber monday jordan 11 legend blue michael kors cyber monday jordan 11 legend blue uggs cyber monday jordan 13 barons black infrared 6s jordan 13 black infrared 23 beats by dre outlet beats by dre black friday jordan 11 legend blue michael kors cyber monday black infrared 6s coach cyber monday michael kors cyber monday coach cyber monday uggs black friday jordan 13 grey toe jordan 13 bred coach cyber monday coach black friday uggs cyber monday legend blue 11s beats by dre cyber Monday jordan 6 black infrared uggs cyber monday black infrared 6s michael kors outlet beats by dre cyber monday north face black friday uggs black friday jordan 6 black infrared black infrared 6s black infrared 6s jordan 6 black infrared black infrared 23 13s north face cyber monday black infrared 23 13s michael kors black friday legend blue 11s north face cyber monday jordan 11 legend blue